Kommunal vuxenutbildning


På komvux läser du för att komplettera och läsa in ämnen från grundskolan eller gymnasiet. Antingen för att i framtiden kunna söka ett arbete eller för att kunna studera vidare på en högre utbildning. Den kommunala vuxenutbildningen syftar till att stödja vuxnas lärande. Komvux kan ge behörighet till studier på högskola och universitet.

Komvux

Olika typer av komvux

Grundläggande vuxenutbildning


Den utbildning man får via grundvux motsvarar den utbildning som elever får i grundskolan, men innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna studenter.


Den grundläggande vuxenutbildningen är till för de som behöver komplettera en utbildning på grundskolenivå. Man kanske har en kortare utbildning än nio år eller behöver repetera några ämnen innan man fortätter på gymnasienivå. Då är komvux/vuxenutbildning ett bra alternativ.

Gymnasial vuxenutbildning


Den utbildning man får via gyvux motsvarar den utbildning som elever får på gymnasiet, men innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna studenter.


En gymnasial vuxenutbildning finns för den som behöver komplettera en utbildning på gymnasial nivå. Det kan handla om att man har ett ofullständigt betyg eller saknar kurser, samtidigt som man behöver behörighet till universitet. Utbildningen följer samma läroplan och kursplaner som den vanliga gymnasieskolan och ger också samma kompetens.


Efter att man avslutat sina studier får man ett slutbetyg. Har man redan att slutbetyg från gymnasieskolan får man istället ett samlat betygsdokument från komvux.

Särskild utbildning för vuxna


Särskild utbildning för vuxna, även kallad särvux, finns till för för den som har en utvecklingsstörning eller har fått en hjärnskada. Utbildningen finns på grundläggande nivå och gymnasial nivå, men anpassas efter personerna som läser. Det finns även yrkes- och lärlingsutbildningar inom särvux.

Yrkesutbildning


Yrkesvux finns för de som behöver en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Yrkesutbildning på gymnasienivå för vuxna erbjuds inom en mängd olika kunskapsområden, och ofta inom yrkesområden där det är brist på arbetskraft. Utbildningen leder direkt till arbete.

ANSÖKAN


Till Hermods

Vi hjälper dig på vägen


Kontakta oss så bokar vi ett möte