Vård och omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen är den gymnasieutbildning för vuxna som Storumans kommun driver i egen regi. Vård- och omsorgsutbildningen ger dig en bred yrkesutbildning inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och omsorger om personer med funktionsnedsättningar.

Om utbildningen


Utbildningen läses på helfart på distans med 1-2 lärarledda dagar per vecka. Beroende på valbara kurser så består vård- och omsorgscollege av cirka 1 550 gymnasiepoäng. När du är klar med utbildningen får du ett diplom på att du är godkänd av Vård och omsorgscollege, där utbildningen finns certifierad.


Efter genomförd utbildning får de allra flesta elever arbete, till exempel som undersköterska, skötare eller personlig assistent inom kommunen, landstinget eller inom privat vård eller omsorgsverksamhet.


Under v 48 kommer antagningsbeskeden börja skickas ut. Tillsammans med antagningsbeskedet får du en hälsodeklaration. Om du tackar ja till din utbildningsplats är det viktigt att du fyller i hälsodeklarationen och tar med dig den till första utbildningsdagen.

 

Efter att sista svarsdag har passerat (10/12) kommer vi att påbörja att kontakta dig som står på en reservplats.

Söka enstaka kurser


Det finns även möjlighet att söka till enstaka kurser i mån av plats. Om du vill ha mer information kan vår studie- och yrkesvägledare berätta mer.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag: 7 november.
Sista svarsdag: 10 december.

VÅRD & OMSORGSCOLLEGE

Inom Vård- och omsorgscollege Västerbotten arbetar vi för att ge den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till arbete direkt eller ge en god grund för vidare studier på universiet och högskola

Behörighet


För att vara behörig ska du ha betyg från grundskolan och lägsta krav på svenskakunskaper är svenska på grundskolenivå.


För dig med annat modersmål än svenska behövs svenska som andraspråk på grundläggande nivå.


För VOC-diplom krävs numera att du har betyg i Svenska 1/svenska som andraspråk 1 samt samhällskunskap 1a1. Dessa rekommenderas att läsa om du inte har ett gymnasiebetyg sedan tidigare. 

Urval vid antagning


Vård- och omsorgsutbildningen har 20 platser. Om det är fler än 20 som söker utbildningen görs ett urval. Då prioriteras, i den ordning som anges nedan:

1. Den som har kort tidigare utbildning.
2. Den som vill fullfölja studier som redan påbörjats och som finns dokumenterade i en individuell studieplan.
3. Den som behöver utbildningen för att:
a) komplettera ett reducerat program
b) komplettera en annan behörighet
c) fortsätta arbeta inom sitt yrke eller för att kunna genomföra ett planerat yrkesval.


Om du har frågor om urvalet, kontakta gärna studie- och yrkesvägledaren.

Validering


Om du har tidigare erfarenhet av vårdyrket kan du validera hela eller delar av Vård- och omsorgsarbete 1. Det innebär att du inte behöver läsa kursen, eller bara läsa delar av den. 

För att en validering ska vara aktuell ska du ha arbetat inom vården i minst ett år, varav du under minst 3 månader ska ha arbetat inom äldreomsorgen. 

Om du vill veta mer om validering, kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

ANSÖKAN


Till  vård- och omsorg

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare