Din hjälp på vägen

Hos studie- och yrkesvägledaren får du hjälp att planera dina studier och att upprätta en individuell studieplan. Du kan också få information om vidare studier, behörighetsfrågor och studiefinansiering.


Det är bra om du förbereder dig för samtalet med studie- och yrkesvägledaren. Skriv ner de frågor och funderingar som du har, samt ta med dina betyg.

Det här kan du få hjälp med:

  • ansökan och individuell studieplanering
  • vägledning
  • information om utbildning på olika nivåer
  • information om yrkesutbildning
  • hur du kompletterar betyg för behörighet
  • information om studiemedel
  • slutbetyg
  • validering och prövning

Studiemedel

Studiemedlet är uppdelat i två delar; studiebidrag och studielån. Det betalas ut av CSN (centrala studiemedelsnämnden) och hur mycket du kan få är beroende av i vilken takt du studerar, hur många veckor du studerar och vad du har för inkomst och bidrag. 


Du kan få studiemedel för studier på 100% (heltid), 75% eller 50% (deltid). Däremot får du inget studiemedel om du studerar mindre än 50%.


Några krav för att få studiemedel


 • Du kan söka studiemedel från och med hösten det år du fyller 20 år.
 • Du måste studera minst 50% (halvtid) i minst 3 veckor.
 • Om du studerat tidigare så måste du ha klarat studierna, för att få ansöka igen.
 • Du kan inte få studiemedel hur länge som helst. Du har bara rätt till ett visst antal terminer. 


Hur du söker


Gå in via ”mina sidor” på csn.se och fyll i:

 

 • Din studietid (t.ex. när terminen börjar och slutar) 
 • Hur många poäng du kommer att läsa
 • Om kurserna som du ska läsa är grundskolekurser eller gymnasiekurser
 • Du kan max söka för 53 veckor i taget
 • Om du vill ha bara bidrag eller lån också och hur många veckor.Om du läst hos oss tidigare och sökt studiemedel, är det viktigt att du meddelar skolan att du kommer att söka studiemedel, eftersom skolan behöver rapportera dina tidigare studieresultat för att du ska få något studiemedel från CSN.


Efter en tid kommer du att få ett beslut av CSN. Du behöver då kolla att allt stämmer och meddela dem vilket bankkonto du vill ha pengarna insatta på. Du kommer också få en studieförsäkran som både du och skolan ska fylla i och som du sedan skickar in till CSN.Om det blir ändringar


Ändras något som kan påverka studiemedlet, så måste du meddela CSN det. Det kan vara något med din studietakt eller antal poäng som ändras, eller att du blir sjuk, eller får en annan inkomst.Tänk på att en stor del av studiemedlet är lån och kommer att behöva betalas tillbaka!


Länk till CSN:

Centrala studiestödsnämnden - CSN

Studiestartsstöd


Om du inte har gymnasieutbildning och under de senaste 12 månaderna varit fullt arbetslös i sammanlagt minst 6 månader, så kan du i vissa fall söka studiestartsstöd för att läsa grundskole- eller gymnasiekurser.


Du kan söka även om du varit inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller deltagit i etableringsinsatser.

Validering

Vid en validering kartläggs dina kunskaper och färdigheter av studie- och yrkesvägledare och lärare. Dina kunskaper värderas i jämförelse med kraven i en kursplan. Resultatet är ett dokument över vilka kunskaper du har, men du får inget betyg.


En prövning gör du om du behöver ett betyg. Prövningen innebär att du läser in en kurs på egen hand och gör en tentamen. Resultatet avgör vilket betyg du får på kursen.

Kom vidare utan betyg
Om validering


Validering är ett dokument som beskriver vad du kan. I en validering värderas de kunskaper och färdigheter som du skaffat sig genom studier, samhällsliv och arbetsliv. Syftet med validering är att omvandla faktisk kompetens till formell kompetens.


Regeringens definition av validering:

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. (Ds 2003:23)


När behövs validering?

 • när du söker jobb och behöver visa papper på dina kunskaper
 • när du vill på att studera, men är osäker på vad dina kunskaper motsvarar
 • när du har utbildning eller yrkeserfarenhet från annat land
 • när du vill individanpassa och kunna hoppa över moment som du redan kan
 • när du vill pröva dina kunskaper mot arbetslivets krav
 • när ditt företag behöver kartlägga personalresurser och kompetens


För mer information kring validering, kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Kom vidare utan betyg
Om prövning


Du gör en prövning om du:

 • Har F eller IG i ett ämne
 • Vill höja ditt betyg i ett ämne du redan har godkänt i
 • Om du inte har möjlighet att följa en ordinarie kurs och istället vill läsa in den på egen hand


Vilka kurser går att pröva i?

Du har rätt att göra en prövning i alla kurser som anordnas inom kommunens vuxenutbildning. Från och med den 1 juli 2011 gäller nya ämnesplaner med ändrade poängtal för gymnasieskolan. Den som påbörjat utbildning före den 1 juli 2011 får genomgå prövning i kurser enligt den äldre gymnasieförordningen (1992:394).


Vid prövning av kurser enligt den gamla gymnasieförordningen erbjuds endast prövning i kurserna Matte, Svenska och Engelska. Prövning av dessa kurser får dock göras senast den 30 juni 2016.


Anmälan till prövning

På vår webbsida hittar du ansökningsformulär som du fyller i direkt via webben. Eftersom det inte ännu går att signera via vår webb, skriver du ut din ansökan, skriver under och lämnar eller skickar in den till oss.


Du måste anmäla dig minst en månad innan prövningstillfället, för att hinna förbereda dig inför prövningen.


OBS! Prövning erbjuds endast personer som är folkbokförda i Storumans kommun.


Kostnad för prövning

Att göra en prövning kostar 500 kr per kurs samt kostnad för litteratur.

Om du tidigare fått betyget IG/F är prövningen kostnadsfri.

Vägledning

Individuell studieplan


Enligt Skolverkets bestämmelser ska ska alla som studerar inom vuxenutbildningen ha en individuell studieplan.


Lärcentrums studie- och yrkesvägledare utformar tillsammans med dig den studieplan du ska följa.


Den individuella studieplanen ska innehålla:

 • de kurser du ska läsa
 • dina mål med studierna
 • omfattningen av studierna

Det är mycket viktigt att du följer den uppgjorda planeringen. Om du gör förändringar i studierna måste du ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren eller administratör för komvux. Tänk på att förändringen kan innebära en förändring i din ersättning från CSN.


Avbrott

Om du inte har varit aktiv i en kurs under tre veckor (utan överenskommelse med din lärare) ser vi det som ett kursavbrott.

Kontakta vägledare

 
 
 
 
SYV Storuman