Högskola och Universitet


antagning.se hittar du alla utbildningar som går att söka i hela Sverige. Många utbildningar går att läsa på distans med, eller utan träffar på plats. Du kan också läsa separata kurser och kombinera ihop din egen kandidatexamen eller bara läsa kurser som fortbildning eller av eget intresse. Många separata kurser finns att läsa helt på distans och många går också att läsa på halvfart och kombinera med ett arbete.

SFI

Behörighet

Alla högskoleutbildningar kräver att du behöver ha grundläggande behörighet för att kunna få söka. Till vissa utbildningar behöver du även ha särskild behörighet.


Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet ser olika ut beroende på vilket år du avslutade din gymnasieutbildning. För nyare betyg gäller att du har examen från ett högskoleförberedande program. Du som har en yrkesexamen behöver ofta komplettera med kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6.


Särskild behörighet

Med särskild behörighet menas att du behöver ha läst kurser utöver den grundläggande behörigheten, vilka ger dig en viss kunskap för att klara av en viss utbildning. Olika utbildningar har alltså olika krav på särskild behörighet.


Att söka till högskola och universitet

Söker till högskolan gör du genom att skaffa ett konto på antagning.se. Under mina meriter kan du ofta se dina tidigare betyg, men ibland behövs det att du laddar upp dem själv.

På antagning.se finns alla högskole/universitetsutbildningar som går att söka i Sverige.


Vill du läsa på högskola eller universitet?


Kontakta vår studie- och yrkesvägledare