Yrkeshögskola


Vill du gå en eftergymnasial utbildning som innehåller många praktiska inslag och leder till ett särskilt yrke? Då är en utbildning inom Yrkeshögskolan (Yh) något för dig!

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform där en stor del av utbildningen består av lärande i arbete (LIA). Det ger dig goda möjligheter till arbete efter utbildningen. Som studerande är du under hela studietiden berättigad till studiemedel från CSN. Yh-utbildningarna har nationellt intag, vilket innebär att du kan läsa en utbildning var som helst i landet.

Yrkeshögskola

Vad är yrkeshögskola?

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?


Utbildningarna inom yrkeshögskolan bedrivs i nära samarbete med näringslivet. Det första kravet för en yrkeshögskoleutbildning är att den är behovsanpassad och relevant för arbetsmarknaden. Utbildningarna är mellan ett halvår och tre år långa, de flesta är gratis och alla berättigar till studiemedel. Anordnarna är kommuner, landsting, privata företag, stiftelser och högskolor. Myndigheten för yrkeshögskolan har en kontrollerande funktion och bestämmer vilka utbildningar som ska finnas utifrån vilken kompetens som behövs i samhället.

Vad gör man på en yrkeshögskoleutbildning?


Man har teoretiska lektioner på samma sätt som på andra utbildningar, men fokuserar mycket mer på praktisk kunskap. Minst en fjärdedel av utbildningarna är praktik ute på en arbetsplats. Man får som yrkeshögskolestudent på så sätt ett värdefullt försprång på väg ut på arbetsmarknaden genom arbetslivserfarenhet och kontakter. Yrkeshögskolans utbildningar har hög status på arbetsmarknaden.

Yrkeshögskola Storuman

Behörighet


För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande.


På många utbildnignar finns det även krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet.


Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

LIA


Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik på de flesta utbildningarna. Praktiken kallas LIA och är förlagd ute på en arbetsplats.


Under LIA-perioderna utbildas du på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren. Det innebär att du får vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. 


Redan under utbildningen får du arbetslivserfarenhet och träning i yrkesrollen. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter examen.


LIA:n ingår i utbildningens kursplan och har satta kursmål som du ska uppnå.


Alla utbildningar som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen och omfattar 400 YH-poäng (motsvarar två års heltidsstudier) eller mer innehåller minst 25 procent LIA.

ANTAGNING


Inom yrkeshögskolan finns det många olika utbildningsanordnare (skolor) och de sköter själva antagningen till sina utbildningar. Kontakta alltid skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av.

Sista datum för ansökan varierar från utbildning till utbildning.


Vad ska din ansökan innehålla?

Exakt vad din ansökan ska innehålla varierar mellan olika skolor och utbildningar, men här är några exempel:


  • Betyg
  • Personligt brev
  • Arbetsintug
  • Arbetsprover
  • Exakt information om vad som gäller får du av utbildningsanordnaren

FILMER


- om yrkeshögskola

Vill du veta mer?

YH i norr

AKADEMI NORR

Se utbildningar i Västerbotten och Norrbotten

YG guiden

YH GUIDEN

Ultimat guide genom yrkeshögskolan

YH i Sverige

YH I SVERIGE

Utbildningar i hela landet

YH och CSN

YH OCH CSN

Hur fungerar det med finansiering?