Information


Storumans Lärcentrum
Lokaler
Café

A-Ö

Avbrutna studier

Måste intygas. Viktig information från CSN


Ansökan SFI

Ansök här


Bibliotek

Kommunbiblioteket ligger tvärs över vägen och där kan du bland annat få hjälp med kurslitteratur. Vill du söka i bibliotekets katalog hittar du den på www.v8biblioteken.se. Det är en gemensam bibliotekskatalog för 8 inlandskommuner, så där finns det mesta! Där har du även möjlighet att använda dator, skriva ut och kopiera mm.


Fika/mat

Om du blir sugen på enklare fika som smörgås, kaffebröd och dryck finns ett café i bottenvåningen där du kan fylla på energi till en billig peng.

Det finns tillgång till kylskåp på plan 4 och mikrovågsugn både på plan 4 och i caféet, så det går utmärkt att ha matlåda med sig. Om du vill gå ut och äta finns det flera ställen att välja på inom 5 minuters gångavstånd: caféet i Aktivitetshuset, Hotell Toppen, Restaurang Trean och Lapland Deli.


Folkhögskola

Läs mer


Frånvaro

Enligt förordning om vuxenutbildning 7 kapitlet, 1§.

Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.


Högskoleprov

Högskoleprovet kan göra det lättare för dig att komma in på högskolan. Genom att skriva högskoleprovet konkurrerar du i en urvalsgrupp till. Högskoleprovet kan du skriva två gånger per år och anmälan hittar du här: Startsida - Anmälan till högskoleprovet (hogskoleprov.nu) 

Provet är giltigt i fem år. (Under corona tillfälligt höjt till 8 år)


Här hittar du mer information om högskoleprovet:

Det viktigaste om högskoleprovet (studera.nu)


Tänk på att du inte alltid behöver prestera jättebra på provet för att kunna ha möjlighet att komma in på en utbildning. Ett halvbra resultat kan ibland räcka ganska långt!


Individuell studieplan

Som deltagare inom sfi, särvux, grundvux och gyvux ska du ha en individuell studieplan. Studievägledaren ansvarar för att planen upprättas och är aktuell.

Din lärare och du som studerande svarar tillsammans för individuell kursplanering. Kursplaneringen ligger till grund för studieplanen.


Klagomålshantering 

Om du har synpunkter eller klagomål på vår  verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag uppmuntras.


Om du lämnat klagomål och upplever att det inte hanteras, tar du kontakt med rektor. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Rektor tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Rektor ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare enligt nedan beskrivna ordning.


1. Tala först med den det berör.

2. I andra hand kontaktar du rektor för skolan.

3. I tredje hand kontaktar du förvaltningschef.


Om du inte är nöjd med kommunens hantering av klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.

Prövning

En person kan göra en prövning i en kurs som man har F/IG i sedan tidigare. Om man vill höja sitt betyg i en tidigare godkänd kurs eller om man inte har möjlighet att följa undervisningen i en hel kurs. Varje prövning kostar den studerande 500kr och betalas vid anmälan. Anmälan måste göras minst en månad innan det tänkta prövningstillfället. Läs mer


Statens Servicekontor

För dig som behöver hjälp med kontakt med myndigheterna Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen eller Skatteverket finns Statens Servicekontor. Det ligger i Aktivitetshuset, i samma del som kommunbiblioteket finns. De kan till exempel hjälpa till med att ordna personnummer. Information om deras öppettider hittar du HÄR.


Studiestartsstöd

Du kan läsa mer om studiestartsstöd här (länk).


Studiesupport

På Studiesupporten finns våra lärare tillgängliga för att stötta dig för att det ska gå så bra som möjligt i dina studier. Du kan komma för att studera tillsammans med andra, få stöd med uppgifter eller tips om hur du planerar dina studier för att det ska gå så bra som möjligt.

Du kan ta med din egen dator eller låna en på plats. Brusreducerade hörlurar finns att låna om du har svårt att koncentrera dig med ljud runtomkring.

Studiesupporten finns både på plats hos oss och via zoom. Kom till Lärcentrum eller koppla upp dig!


Tentamen

Om ditt lärosäte tillåter det kan du göra både muntlig och skriftlig tentamen hos oss.

Vill du tentera på vårt lärcentrum ska du ansöka hos ditt universitet/högskola om att få skriva tentamen på annan ort. Du måste även anmäla till oss senast 14 dagar innan tentamenstillfället.


Trådlöst nätverk/Wifi

Inskrivna elever får inloggningsuppgifter av lärare

Studerande vid högskola/universitet har tillgång till Eduroam. Mycloud kan användas av alla.


Utrustning

På Lärcentrum har du som studerar tillgång till:

  • Bärbara datorer
  • Fjärrutrustning 
  • Skrivare/scanner/kopiator
  • Trådlöst internet


Bokning av fjärrutrustning för att följa föreläsning görs på expeditionen.Utländska betyg

Du som har utländsk gymnasieutbildning kan komplettera med kurser hos oss och bli behörig att söka högskolan. Om dina betyg är översatta och du har scannat in dem när söker någon utbildning via antagning.se, så kommer dina betyg att bedömas automatiskt.

Men du kan också ansöka om att få betygen bedömda i förväg hos UHR. Detta kan ta upp till ett halvår innan du får svar. UHR bedömer alla sorters utbildningar som tex utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning och akademisk utbildning.

Om dokumenten är utfärdade på annat språk än engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken så måste de översättas till något av dessa språk av en auktoriserad translator före du kan ansöka.


Här finns information för dig som är ny i Sverige och vill studera vidare:

Ny i Sverige (studera.nu)

Bedömning av utländsk utbildning - Universitets- och högskolerådet (UHR)


Länk till ansökan om bedömning av utländsk utbildning.

Ansökan om bedömning - Universitets- och högskolerådet (UHR)


Validering

Läs mer