Särskild utbildning för vuxna

Särvux är för dig som är över 20 år och behöver lite extra tid att lära. Storumans kommun erbjuder dig som har utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada att studera vid Särvux. Särvux är för dig som saknar utbildning, eller behöver förbättra/kompletttera den utbildning du redan har.

Studera på särvux


Särvux är en egen skolform med kurser som ger samma kunskaper  som den obligatoriska grundsärskolan (träningsskola och grundsärskola) och gymnasiesärskolans nationella program.


Särvux har kursplaner som är anpassade till skolformen. Undervisningen utgår från dina behov och intressen.

Hur studerar jag på särvux?


Varje elev får en individuell studieplan. Studieplanen görs i samarbete mellan elev och lärare. 


I slutet av läsåret görs en individuell utvärdering och bedömning av möjligheterna att förlänga studierna. Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg.


Särvux är en kostnadsfri utbildning.

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare

ANSÖKAN


Till särskild vuxenutbildning