Vård och omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen är den gymnasieutbildning för vuxna som Storumans kommun driver i egen regi. Vård- och omsorgsutbildningen ger dig en bred yrkesutbildning inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och omsorger om personer med funktionsnedsättningar.

Om utbildningen


Utbildningen läses på helfart på distans med 1-2 lärarledda dagar per vecka. Beroende på valbara kurser så består vård- och omsorgscollege av cirka 1 550 gymnasiepoäng vilket motsvarar 4 terminer (2 år). När du är klar med utbildningen får du ett diplom på att du är godkänd av Vård och omsorgscollege, där utbildningen finns certifierad.


Efter genomförd utbildning får de allra flesta elever arbete, till exempel som undersköterska, skötare eller personlig assistent inom kommunen, region eller inom privat vård eller omsorgsverksamhet.Kostnader


Utbildnignen i sig är gratis för dig som elev men du bekostar själv kurslitteratur och behöver tillgång till egen dator för att kunna delta på lektioner via fjärr samt genomföra dina uppgifter.  

Söka enstaka kurser


Det finns även möjlighet att söka till enstaka kurser i mån av plats. Om du vill ha mer information kan vår studie- och yrkesvägledare berätta mer.

Viktiga datum

Nästa kursstart planeras till hössterminen -25. Ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare om du vill skrivas upp på intresselistan. 

Inom Vård- och omsorgscollege Västerbotten arbetar vi för att ge den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till arbete direkt eller ge en god grund för vidare studier på universiet och högskola

Förkunskapskrav


För att kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt så rekommenderar vi godkända betyg från grundskolan och särskilt viktigt är betyget i Svenska eller svenska som andraspråk


För VOC-diplom krävs numera att du har betyg i Svenska 1/svenska som andraspråk 1 samt samhällskunskap 1a1. Dessa kurser ingår i utbildningen hos oss om du inte har läst dem tidigare. 

Urval vid antagning


Vård- och omsorgsutbildningen har 20 platser. Om det är fler än 20 som söker utbildningen görs ett urval. Då prioriteras, i den ordning som anges nedan:

1. Den som har kort tidigare utbildning.
2. Den som vill fullfölja studier som redan påbörjats och som finns dokumenterade i en individuell studieplan.
3. Den som behöver utbildningen för att:
a) komplettera ett reducerat program
b) komplettera en annan behörighet
c) fortsätta arbeta inom sitt yrke eller för att kunna genomföra ett planerat yrkesval.


Om du har frågor om urvalet, kontakta gärna studie- och yrkesvägledaren.

Validering


Om du har tidigare erfarenhet av vårdyrket kan du validera hela eller delar av utbildningen. Detta innebär att du genom en grundlig kartläggning kan bevisa att du redan kan det som du annars skulle lärt dig på utbildningen. Du kan validera bort delar av kurser eller hela kurser. Om du vill veta mer om validering, kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

ANSÖKAN


Till  vård- och omsorg

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare