VUXENUTBILDNING I STORUMAN


Din väg framåt!

Om Storumans Lärcentrum

Bild på två kvinnor i samtal,  kvinnan i förgrunden har ryggen mot och en väst med texten Storumans Lärcentrum

Lärcentrum finns för att ge dig som studerar den service du behöver för att klara dina studier. Vårt lärcentrum är öppet för alla som studerar på distans samt går utbildning via oss. Här finns lektionssalar, kontor och pentry med möjligheter att värma mat och brygga kaffe. Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning och möjlighet att skriva tentamen, eller använda dig av utrustning som bärbara datorer, kopiator och videokonferensanläggning. 


På biblioteket kan du få hjälp att söka och låna kurslitteratur, eller lära dig mer om informationssökning och källkritk. Där finns även plats att sitta och arbeta med studierna. Trådlöst internet finns både på Lärcentrum och på biblioteket.

Aktuellt

Språket på jobbet 


Under hösten har projektet ”Språket på jobbet” dragit igång. Projektledare Maria Bergfors ska jobba med att ta fram modeller och rutiner för hur vi bättre kan arbeta med språk och språkutveckling för nyanlända Storumanbor som har ett annat modersmål än svenska. 


Målsättningen med projektet är att ta fram en modell för språkutvecklande arbete ute på arbetsplatserna. Vi ska i projektet arbeta tillsammans ute på arbetsplatserna med att höja kunskaperna i yrkessvenska hos de som redan är ute i arbete. 


Framför allt omsorgen i Storumans kommun är i stort behov av arbetskraft och det är redan en stor andel av personalen som har annat modersmål än svenska. Verksamheterna är beroende av den här arbetskraften och språket är en nyckel till att snabbt komma i arbete.  


– Vi har också företagare som redan försöker en hel del själva med att arbeta med språkutveckling. Målet är att både kommunens verksamheter och näringslivet ska kunna dra nytta av projektets arbete, berättar Maria Bergfors.  


Maria har en bakgrund som SFI-lärare och har själv arbetat inom vården. Förutom att vara projektledare studerar hon nu också till arbetslivsinriktad språkundervisning och språkombud. Hon kommer efterhand att utbilda språkombud ute på arbetsplatserna. 


Språkombud ska finnas ute på arbetsplatserna för att kunna hjälpa till på plats och ta fram exempelvis rutiner och modeller för att underlätta för personalen. Projektet togs fram efter att man upptäckt att nuvarande modell med SFI inte riktigt löser de behov som finns på arbetsplatserna 


– På jobbet kan dom för lite svenska, och när dom är på jobbet så klarar dom inte SFI heller för att de studerar för lite. Vi läser också kanske lite ”fel” svenska på SFI, för den svenska de behöver på jobbet. Där jobbar vi med formella brev och verb, medans de ute på jobbet behöver mer bassvenska och yrkesord. Vi kom då fram till att vi behöver mer samarbete mellan arbetsliv och skola, men även att verksamheterna förstår att man måste arbeta språkutvecklande även där, säger Maria Bergfors. 

Projektet finansieras av bygdemedel och pågår i cirka två år och riktar sig till hela kommunens verksamheter.  


– Nu i början fokuserar vi mycket på vården, men jag har även varit på företaget Compia. Jag kommer åka ut och kartlägga, observera, lyssna. Hur pratar man här, hur förstår man det som sägs, gör en kommunikationsstudie. Pratas det mycket dialekter, är det ett problem? 

Maria kommer vara ute och observera flera gånger, för att det ska kännas tryggt.  


– Verksamheterna har varit väldigt positiva och gärna velat prata med mig, det har varit lätt att få göra intervjuer och få information till projektet. Vi har jättekompetent personal inom vården, men vi behöver också se till att man stannar kvar och där är språket en viktig bit, avslutar hon.  


Har du frågor eller funderingar? Kontakta Maria Bergfors maria.bergfors@storuman.se 


Studera i Västerbotten

Lapplandsvux


Akademi Norr


Vi jobbar på Storumans Lärcentrum

LINA

IDA

Studie- och yrkesvägledare


Telefon: 0951-141 41

E-post: ida.karlsson@storuman.se

Detta kan vi hjälpa dig med

På komvux läser du för att komplettera och läsa in ämnen från grundskolan eller gymnasiet.

Vill du gå en eftergymnasial utbildning som innehåller många praktiska inslag och leder till ett särskilt yrke?

Genom studier anpassade för dig får du lära dig grunderna i det svenska språket. Du får också lära dig om det det svenska samhället, arbetslivet och kulturen.

Lärcentrum kan hjälpa till att planera, organisera och genomföra fortbildning till företag som har ett behov av kompetensutveckling.

Öppettider

Måndag - Fredag
08:00 - 16:00
Lördag - Söndag
Stängt