SFI


Som ny i Sverige är utbildning i svenska för invandrare (sfi) din väg in i det svenska samhället. Genom studier anpassade för dig får du lära dig grunderna i det svenska språket. Du får också lära dig om det det svenska samhället, arbetslivet och kulturen.

SFI

Studera på Sfi

Svenska för invandrare

Studera


Sfi riktar sig till vuxna invandrare som behöver lära sig att tala, läsa och skriva svenska. För att få studera på sfi måste du:

  • Vara folkbokförd i Storumans kommun
  • Ha fyllt 16 år (från och med 1 juli det år du fyller 16)

Studierna är fördelade på 15 timmar i veckan med möjlighet till anpassning utifrån dina förutsättningar. Undervisningen och litteraturen är kostnadsfri.

Om elev är frånvarande på lektioner längre tid än 1 månad skrivs eleven ut från sfi och får en göra ny ansökan när hen vill fortsätta studera.

SFI berättigar inte till studiemedel från CSN.

SFI Storuman

Varför?


Att lära sig tala, läsa och skriva svenska gör yrkeslivet och vardagen i det svenska samhället lättare. På sfi får du stöd och hjälp av kunniga lärare i arbetet med att lära dig det svenska språket.

Vill du läsa svenska för invandrare?


Kontakta vår studie- och yrkesvägledare

ANSÖKAN


Till svenska för invandrare

SO.

SAMHÄLLS-

ORIENTERING

På samhällsorienteringen lär du dig mer om att bo och leva i Sverige

Du som nyss har kommit till Sverige har rätt att delta i samhällsorientering (SO). Genom SO:n får du möjlighet att lära dig mer om hur det är att bo och leva i Sverige. 


Samhällsorienteringen omfattar 100 timmar och är kostnadsfri.


Undervisningen sker på fjärr/distans och utgår från Boken om Sverige som finns på informationsverige.se. Innehållet är uppdelat i 8 delar:


- Att komma till Sverige (länk till kapitlet)
- Att bo i Sverige (länk till kapitlet)
- Att försörja sig och utvecklas i Sverige (länk till kaptilet)
- Individens rättigheter och skyldigheter (länk till kapitlet)
- Att bilda familj och leva med barn i Sverige (länk till kapitlet)
- Att påverka i Sverige (länk till kapitlet)
- Att vårda sin hälsa i Sverige (länk till kapitlet)
- Att åldras i Sverige (länk till kapitlet)


SO:n ges i så stor utsträckning som möjligt på modersmål. Du kan även välja att delta på lätt svenska eller ett annat språk som du kan tillräckligt bra för att förstå undervisningen. Grupperna startar när det finns tillräckligt många deltagare. Du kan delta från Lärcentrum eller hemifrån om du har dator/platta/mobiltelefon och bra internetuppkoppling.

Du anmäler dig till samhällsorienteringen här

BRA LÄNKAR

LIKABEHANDLINGSPLAN

SKOLVERKET

KREATIV PEDAGOGIK