Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial nivå motsvarar den utbildning som ungdomar får på gymnasiet. Gymnasial nivå passar dig som saknar gymnasieutbildning eller som behöver komplettera med vissa ämnen, till exempel för att kunna söka till högskola eller universitet.

Studera på gymnasial nivå


De gymnasiala kurserna för vuxna och gymnasielskolans kurser för ungdomar har samma kursplaner, men skiljer sig i upplägget. Studierna innebär ett mer elevaktivt arbetssätt med eget ansvar, en högre studietakt och ett stort inslag av självstudier.

Kurser med flexibelt upplägg


Några av inlandskommunerna i länet samarbetar för att tillhandahålla kurser inom den gymnasiala vuxenutbilningen. Kurserna inom Lapplandsvux har ett flexibelt upplägg, med en kombination av föreläsningar via videokonferens, fysiska träffar och egna studier. Det passar för dig som inte vill studera helt på distans, på egen hand.

Kurser på heldistans


Hermods och andra utbildningsaktörer har ett stort kursutbud, och det finns något som passar de flesta. Dessa kurser läser man som elev helt på egen hand.  

Vem kan söka gymnasial vuxenutbildning?


 Gymnasial utbildning kan du söka:

  • Från och med andra kalenderhalvåret som du fyller 20 år
  • Efter slutförd utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan
  • Om du saknar kunskaper som utbildningen syftar till att ge

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare

ANSÖKAN


Till gymnasial vuxenutbildning (Lapplandsvux) görs via SYV

Sista ansökningsdag till höstterminen 31/5